Do czego zostałeś powołany?

Do czego zostałeś powołany?

Transkrycja nagrania:

Zadam Ci teraz jedno pytanie: do czego zostałeś powołany? Zadaję to pytanie, ponieważ zostaniemy nagrodzeni nie za to, co w życiu zrobiliśmy, lecz przez tego, do czego zostaliśmy powołani.

Wyobraźmy sobie nas stojących przed tronem Pana, podczas gdy rozgrywa się podobna scena:

Ewangelista Anderson

– Ewangelisto Andersonie! Wyjdź na przeciw i przedstaw rozrachunek swojego zarządzania na Ziemi!
– Ewangelisto Andersonie..? Nie jestem ewangelistą. Jestem księgowym. Miałem firmę ksiegową… J-ja…
– Ewangelisto Andersonie! Gdzie jest 347 566 dusz z Azji, do których zostałeś powołany, abyś na nie wpłynął, Synu?
– Ja… Ja jestem księgowym! Ja… ja posiadałem firmę księgową! Pomagałem kościołom… pomagałem diecezjom w ich finansach…
– Synu! Gdzie jest 347 566 dusz z Azji, na wpłynięcie których zostałeś powołany przeze mnie?! Synu! Gdzie one są?! Czy mnie poszukiwałeś? Czy pragnąłeś ujrzeć moją twarz? Mógłbym ujawnić Ci Twoje powołanie!

Księgowy Jones

– Ksiegowy Jonesie! Wyjdź naprzód i zdaj rachunek swojego zarządzania tym, co Ci powierzylem.
– Księgowy Jonesie? (Nie, nie jestem ksiegowym Jonesem, jestem pastorem Jonesem.) Jestem pastorem od 45 lat. Ja… Moja parafia liczy 750 ludzi….
– Księgowy Jonesie! Powołałem Cię do kariery na rynku. Czy tego dokonałeś? Znacząco wpłynąłbyś na dwójkę ludzi. I Ty, z tą dwójką ludzi, pomógłbyś finansowo kościołom. I te kościoły silnie wpłynęłyby na 751 321 dusz. Gdybyś mnie szukał, odsłoniłbym Ci Twoje przeznaczenie!

Siostra Smith

– Siostro Smith! Wyjdź i przedstaw rachunek swego zarządzania tym, co Ci powierzyłem.
– Wszystko, co zrobiłam to…
«Ja tylko wychowałam trójkę dzieci. Nigdy nie głosiłam Słowa Bożego u innych narodów. Nigdy nie wyjechałam w podróże misjonarskie! Pokładałam wszystkie moje siły w wychowywanie moich dzieci, tak jak Ty byś pragnął.» Siostro Smith. Nie powołałem Cię do apostołowania innym narodom. Nie Twoim powołaniem były podróze do innych krajów w wyprawach misjonarskich. Powołałem Cię do wychowania trójki dzieci. I pozwól, że Ci pokażę 1 579 541 dusz, na które Twoje dzieci wywarły wpływ. Szukałaś mnie i usłyszałaś mój głos. Zostałaś posłuszna Misji, do której Cię powołałem. Dobrze się spisałaś. Mój dobry i wierny Sługo. Wkrocz do radości swojego Pana.

Zapamiętaj więc: w odniesieniu do swojego powołania w życiu, nie będziesz nagrodzony w zależności od tego, co zrobiłeś. Zostaniesz nagrodzony za to, czy zostałeś poszłuszny swemu powołaniu.

Dodaj komentarz